Uprava

Metka Fujs

Direktorica
01. 01. 2018 – 31. 12. 2022

Bernardka Lang

Poslovna sekretarka
+386 2 527 17 06

Mihaela Lovrec

Finančno poslovanje

Kustodiati

dr. Branko Kerman

Muzejski svetnik
ARHEOLOŠKI ODDELEK

Samo Sankovič

Višji kustos
ARHEOLOŠKI ODDELEK

Jelka Pšajd

Muzejska svetovalka
ETNOLOŠKI ODDELEK

Metka Fujs

Muzejska svetnica
ZGODOVINSKI ODDELEK

Tamara Andrejek

Višja kustosinja
UMETNOSTNOZGODOVINSKI ODDELEK

Mateja Huber

Višja kustodinja
PEDAGOŠKI ODDELEK

Konservatorsko-restavratorski oddelek

Jožef Varga

Samostojni restavrator-tehnik

Pedagoški oddelek

Mateja Huber

Višja kustosinja

Knjižnica

Tadeja Andrejek

Kustodinja

Služba za dokumentacijo

Tomislav Vrečič

Dokumentalist

Tehnično-vzdrževalna služba

Milan Zver

Hišnik

Jožefa Katančič

Muzejski manipulant